x

Privacy verklaring

Bjels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bjels | bjelke@bjels.nl | KvK 74447254 | Btw NL001828525B77

Persoonsgegevens

Bjels verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via bjelke@bjels.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens

Bjels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afspraken maken binnen een persoonlijk 1 op 1 traject
 • Verstrekken van informatie bijvoorbeeld via een nieuwsbrief
 • Contact opnemen indien nodig om dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Het versturen van facturen voor afgenomen diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Bjels neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens

Bjels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens heb gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

 • De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact als er geen overeenkomst tot stand komt.
 • De gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste opdracht.
 • De gegevens (administratie) in mijn systeem bewaar ik minimaal zeven jaar. Hiermee voldoe ik aan de wettelijke verplichting. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van deze termijn verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden

Bjels verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In de volgende gevallen worden jouw gegevens mogelijk wel met een derde gedeeld. Dit is uitsluitend aan partijen die in opdracht van Bjels werken.

 • Administratiekantoor; voor inzage van facturen met adresgegevens
 • Websitehost; voor de opslag van gegevens uit de formulieren op bjels.nl

Cookies

Bjels gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Bjels gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Facebook

Bjels maakt gebruik van een Facebook pixel. Deze zorgt ervoor dat je op Facebook relevante content van Bjels te zien krijgt. Op deze manier kan ik jou online nog beter van dienst zijn. Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan je eigen Facebook account worden bewaard tot je jouw account verwijderd of Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft. Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bjels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bjels.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bjels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Bjels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bjelke@bjels.nl

×